Hopp til hovedinnhold

Utsikter for vårflom, 27. mai 2021

Publisert: 27.05.2021

Det er torsdag 27. mai relativt stor vannføring for årstiden i enkelte vassdrag østafjells, men under nivå for flomvarsel. Det er fortsatt en del snø igjen i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Vårflommen er ikke over i elver som kommer fra snødekte områder.

Vårflom i Etna (Oppland), 15.mai 2021. Foto: I. K. Engen/NVE.

De neste dagene ventes det varmere vær og lite nedbør i store deler av landet. Dette vil føre til økt snøsmelting i fjellet og vannføringsøkning i elver som har en stor del av nedbørfeltet i snødekte områder. Lite eller ingen nedbør gjør at vannføringsøkningen forventes å være relativt moderat, og vannføringen ser pr. i dag ikke ut til å nå varslingsnivåer i løpet av de neste dagene.
Dette kan imidlertid endre seg dersom værprognosene endres vesentlig. Flomvarslingen følger situasjonen, og vil publisere varsler på varsom.no ved behov.

Dersom NVE ser at vårflommen vil bli større enn nedre grense for gult nivå, publiserer vi varsel på varsom.no. Dette gjøres normalt 1-3 dager i forveien. Du kan abonnere på varsler for din kommune eller fylke (tjenesten er gratis), lese varslene på varsom.no og følge med på vannføring i sanntid på sildre.nve.no

Været er avgjørende

Det er mer snø enn normalt noen steder i Troms og Finnmark. I landet for øvrig er det relativt normale snømengder, bortsett fra deler av Vestlandet, hvor det er mindre enn normalt.

Det er stort sett normal sannsynlighet for stor vårflom i Sør-Norge og i deler av Nord-Norge. Noe større sannsynlighet enn normalt i Finnmark.

Det er været som avgjør hvor stor vårflommen blir. Blir det moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, også der det er mye snø. Blir det derimot mye regn og varmt, kan vi få en svært stor flom selv om det er relativt lite snø i nedbørfeltet.

Det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. Dette er her illustrert med eksempel på scenarier for Losna i Gudbrandsdalslågen (Innlandet fylke) og Målselvfossen (Troms), som viser hvordan årets flom vil bli, gitt det samme været framover som det har vært hvert av de siste 63 årene. 

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren.

Et viktig tiltak i forkant av vårflommen er åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje.

Et annet viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner og rundballer. Det samme gjelder plast og annet avfall.

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader