Eksempel på scenarier pr. 27. mai 2021

Beregninger basert på dagens snømengder og historisk vær for perioden 1958-2020 viser at det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. Dette er her illustrert med eksempel for Losna i Gudbrandsdalslågen (Innlandet fylke) og Målselvfossen (Troms), som viser hvordan årets flom vil bli, gitt det samme været framover som det har vært hvert av de siste 63 årene.

Grafene er representative for alle områder hvor vårflom er et årlig fenomen. Begge viser at det er stor variasjonsbredde for hvor stor vårflommen kan bli. Det er også store variasjoner når det gjelder tidspunktet for flomtoppen.

I begge figurene er det markert et år som ville gitt stor flom, og et år som ville gitt liten flom. 

Hensikten med figurene er å vise at det på tidspunktet disse beregningene er utført, er stor variasjon i hva vi vet om størrelsen på årets vårflom, selv med samme utgangspunkt når det gjelder snømengder. Og den variasjonen er det altså været fra nå av og i ukene framover som er årsak til.

 

Eksempel: Losna i Gudbrandsdalslågen, Innlandet fylke

Hvis vi får samme været som i 2011 (mørk blå graf) kan vi her få en vårflom på rødt nivå litt før midten av juni. Får vi derimot et vær som i som i 2016 (lys blå graf) blir det en liten vårflom, godt under gult nivå.

Det er stor sannsynlighet for at årets vårflom vil ligge innenfor den variasjonsbredden vi ser i denne figuren, men vi kan ikke utelukke at den kan bli større – eller mindre. Det er det været framover som avgjør.

 

 

 

Eksempel: Målselvfossen i Troms

Hvis vi får samme været som i 2018 (mørk blå graf) kan det bli en vårflom på rødt nivå ved Sankthanstider. Får vi derimot et vær som i 2020 blir det en liten vårflom, under gult nivå.

Det er stor sannsynlighet for at årets vårflom vil ligge innenfor den variasjonsbredden vi ser i denne figuren, men vi kan ikke utelukke at den kan bli større – eller mindre. Det er det været framover som avgjør.