Hopp til hovedinnhold

Oppjustert flomvarsel i Drammensvassdraget

Publisert: 27.08.2023

Kraftig regn natt til søndag har ført til lokale oversvømmelser, overvann, vann i kjellere og noen jordskred i store deler av Viken og Oslo. Som følge av mer regn enn ventet, er flomvarselet for øvre deler av Drammensvassdraget oppjustert til oransje nivå fra søndag.

Flom i Sandvikselva ved Blomsterkroken NVEs målestasjon i Bærum 27.08.2023. Foto: HBE/NVE, Varsom Regobs.

Natt til søndag har svært mye regn på Østlandet ført til store utfordringer med oversvømmelser, overvann, og flere jord- og flomskredhendelser. Tidlig søndag morgen var det minst 77 stengte veier som følge av oversvømmelser og flom, og 4 stengte veier som følge av jordskred. Det meldes også om vanninntrenging i kjellere og bygninger, samt stengte jernbaner. Selv om det har sluttet å regne, er det fortsatt mye vann flere steder og mange veier er fortsatt stengt.

Mer nedbør enn ventet

Det er kommet mer regn enn ventet i store deler av Viken og Oslo. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) har det flere steder kommet mellom 50 og 100 mm i løpet av siste døgn . Vannføringen har steget raskere enn forventet i mange bekker og små elver som følge av det kraftige regnværet. Vannstanden i større elver og innsjøer er også stigende.

Flom flere steder søndag morgen

- Det har i natt og i dag vært flom på oransje og rødt i flere elver. I noen områder venter vi også regn i dag. Vannstanden stiger i større elver og innsjøer som fremdeles er berørt av ekstremværet Hans. Vi oppjusterer derfor flomvarselet for øvre deler av Drammensvassdraget fra søndag ettermiddag, sier Stein Beldring, flomvakt i NVE. Det ventes at de mindre elvene synker raskt igjen når regnet har gitt seg, tilføyer Beldring.

Vannstanden i Randsfjorden, Tyrifjorden, Storelva og Drammenselva ventes fortsatt å stige. Flomvarslingen vil gjøre en ny vurdering, i samråd med regulanten i Drammensvassdraget (RSD), og kommer ut med oppdatert informasjon i løpet av søndag ettermiddag (innen kl. 17).

- Hold deg på god avstand fra elver og bekker med stor vannføring. Det er flom på oransje nivå flere steder og det er fortsatt en alvorlig situasjon mange steder, sier Stein Beldring.

De første oppdaterte flomprognoser publiseres, i samråd med regulanter, søndag innen kl. 15:00 og blir i tillegg oppdatert for Drammensvassdraget i løpet av ettermiddagen: Prognoser for flom | Varsom.no

Fare for mer regn og styrtregn gir fortsatt jord- og flomskredfare i deler av Sør-Norge

- Det er allerede mye vann i bakken fra før og det er stedvis fare for styrtregn på søndagen. Det kan derfor forekomme noen jord- og flomskredhendelser, sier Tuomo Saloranta, jordskredvakt i NVE. Utsatte bane- og vegstrekninger kan igjen bli stengt. Følg med værradar og trafikkinformasjon.

- Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, tilføyer Tuomo.

Les oppdaterte flom- og jordskredvarsel på Varsling | Varsom.no

Meteorologisk institutt har også utstedt et styrtregnvarsel for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag for søndag ettermiddag og kveld: Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Møre og Romsdal og Trøndelag | Varsom.no

NVE har samlet siste nytt og informasjon om konsekvenser av ekstremværet Hans her: Ekstremværet Hans | Varsom.no

.

Råd til befolkningen

  • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene
  • Begrens skadene ved å flytte verdier vekk fra flomutsatte, f.eks. båt, bil, campingvogn og rundballer
  • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred
  • Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare
  • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger