Hopp til hovedinnhold

Oppdaterte flom- og jordskredfarevarsel – fortsatt rødt flomnivå

Publisert: 11.08.2023

NVE opprettholder flomvarsel på rødt nivå for Drammensvassdraget og nedre deler av Glomma. Jordskredvarsel opprettholdes på gult nivå. Utglidninger langs de flomstore elvene kan forekomme, både der elvene graver under flom og når flommen synker.

Flom i Hønefoss 10.08.23 kl. 16. Foto: Simon Oldani/NVE

Fortsatt rødt flomfarevarsel for Drammensvassdraget og nedre deler av Glomma

I nedre deler av Glomma øker flommen. Øyeren kan stige ca. 0,9-1,2 meter til, fra nivået fredag ettermiddag. Det er stor usikkerhet i prognosene. Prognosene oppdateres daglig og kan endres.

- Selv om vi kan nå 1995-flomnivå i Øyeren, venter vi ikke like store skader som i 1995. Det er bygget mer flomsikringstiltak siden den gang, og det gjøres mye godt forebyggende arbeid, sier Hege Hisdal, direktør i hydrologisk avdeling i NVE.

I Drammensvassdraget har flomvannstanden flatet ut på oransje nivå ved Mjøndalen bru og vannstanden kulminert på rødt nivå i Krøderen. Flommen stiger fortsatt i Tyrifjorden, Randsfjorden og Sperillen, og vil ligge på høye nivå gjennom helgen.  Flomtoppen på rødt nivå i Sperillen forventes i løpet av fredag.

- Flommen stiger fremdeles i flere av de store innsjøene i Drammensvassdraget og vi opprettholder derfor rødt flomvarsel for deler av Drammensvassdraget, sier Erik Holmqvist, flomvakt i NVE.  Vi har også ute et oransje flomvarsel for deler av Gudbrandsdalslågen, hvor vi venter at Mjøsa kan stige 0,3-0,4 m, fra nivået fredag ettermiddag, tilføyer Holmqvist.

Les oppdaterte varsler på Varsling | Varsom.no.

Gult jordskredfarenivå

- Det er nå størst fare for erosjon og utglidninger langs de flomstore elvene. Stor vannføring kan føre til utgravinger langs med elvene, sier Siv Seljesæter, jordskredvakt i NVE. Frem til elvene får normal vannstand vil lokale utglidninger være en fare, tilføyer Seljesæter.

Det gule jordskredvarselet opprettholdes i dag, og for et mindre område i morgen. Se oppdaterte varsler på Varsling | Varsom.no.

Utsikter videre

I Drammensvassdraget ventes flomtoppen i Randsfjorden lørdag, og i Tyrifjorden på mandag. I Storelva ved Hønefoss er det ventet at flomtoppen nås på lørdag, men den vil holde seg høyt gjennom hele helgen.

Flomtoppen i Mjøsa ventes på et høyt oransje nivå på lørdag eller søndag, mens i Øyeren ventes flomtoppen på søndag eller mandag. Oppdaterte flomprognoser for Drammensvassdraget og Glomma finnes på Prognoser for flom | Varsom.no. Prognosene er fortsatt usikre, og oppdateres fortløpende.

Værprognosene for søndag og mandag er fortsatt usikre, og mer regn kan forverre flomprognosene der hvor det allerede er flom på oransje eller rødt nivå.

Det er registrert færre jordskred på torsdag og i dag fredag. Uten tilførsel av mye regn vil den generelle jordskredfaren avta og kun være knyttet til områdene langs de flomstore elvene.

NVE har samlet informasjon om ekstremværet Hans på Ekstremværet Hans | Varsom.no.

Råd til befolkningen

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

  • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene
  • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses
  • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
  • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

  • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, høyder av flommen, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen. Dette er viktig informasjon for å bedre varsling og beredskap, samt for framtidig sikring, kartlegging og arealplanlegging med hensyn på flom og skred.

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.

Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play.