Hopp til hovedinnhold

NVE oppjusterer til rødt flomvarsel for deler av Glomma - Forventer svært høy vannstand i Øyeren

Publisert: 10.08.2023

NVE oppjusterer til rødt flomvarsel for Glomma nedenfor samløpet med Vorma. Tilsiget til Øyeren er større enn forventet og vannstanden i Øyeren kan nå flomnivå som under storflommen i 1995.

Flom i Glomma ved Galterud i 2008. Foto: NVE

- Det kan bli et like høyt flomnivå i Øyeren som i 1995, men prognosene er fortsatt usikre, sier flomvakt i NVE Stein Beldring. Det er viktig å begrense skadene ved å flytte verdier bort fra flomutsatte områder langs Glomma og Øyeren, tilføyer Beldring.

Det oppjusterte røde flomvarselet gjelder for kommunene Nes, Lillestrøm, Rælingen, Enebakk, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Sarpsborg og Fredrikstad. Det røde varslet gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene.

Rødt farenivå er det høyeste farenivået og betyr at det er en svært alvorlig situasjon. Det er forventet omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur hvor det er sendt ut rødt flom- og jordskredvarsel.

-  I Mjøsa er det ventet vannstand i underkant av 1995-flomnivå, mens i Øyeren er det ventet vannstand opp mot tilsvarende flomnivå som 1995, sier Beldring.

Venter flomtoppene på lørdag og søndag/mandag

  • Øyeren ventes å stige ca. 2 meter til, fra nivået torsdag morgen. Her ventes flomtoppen på søndag/mandag.
  • Mjøsa ventes å stige ca. 1 meter til, fra nivået torsdag morgen. Her ventes flomtoppen på lørdag.
  • Prognosene er fortsatt usikre, og oppdateres fortløpende på Varsom.no: Prognoser for flom | Varsom.no

NVE samarbeider tett med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) for å lage prognoser for hvilke flomnivåer som er ventet for Glomma. Varslene er oppjustert i samråd med GLB. NVE er også i tett dialog med kommunene og Statsforvalteren i Viken.

Les oppdaterte varsel her: Varsling | Varsom.no

Råd til befolkningen

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

  • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene
  • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses
  • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
  • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

  • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, høyder av flommen, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen.  Dette er viktig informasjon for å bedre varsling og beredskap, samt for framtidig sikring, kartlegging og arealplanlegging med hensyn på flom og skred.

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.

Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play.