Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Mye regn på kort tid ga store skader i Sogn og Fjordane 30. juli 2019.

Publisert: 31.07.2019

Svært kraftige regnbyger på Vestlandet tirsdag førte til jordskred, lokale oversvømmelser, store skader, stengte veier og evakueringer. Kommunene Jølster og Førde ble hardest rammet.

Jordskred i Jølster 30.07.2019. Foto: Jan Helge (SVV) – regObs.no

De kraftige regnbygene var svært lokale. Hendelsene skyldes mye regn på kort tid mellom kl. 15 og 22. Ved Vassenden i Jølster ble det registrert 33 mm/time og 92 mm i løpet av ett døgn på stasjonen Botnen i Førde. Det antas at det kan ha kommet enda mer nedbør i fjellet i dette området, men her er det ingen målestasjoner. På målestasjonen Kroken i Stryn ble det registrert 65 mm/3t mellom kl. 17 og 20, mens det ved Fossmark ble målt 54 mm/3t mellom kl. 16 og 19.

Store konsekvenser med mange skader og skred

Den kraftige nedbøren utløste et stort antall hendelser, som oppsummeres her:

 • Slåtten, Jølster, Sogn og Fjordane: Flomskred (2), evakuering og skader på bebyggelse
 • Svidalsneset, Jølster, Sogn og Fjordane: Skred på Ev39, skader på bebyggelse, trafikk hindret
 • Årnes, Jølster, Sogn og Fjordane: Jordskred, bil tatt av skred, leteaksjon igangsatt
 • Årdal, Jølster, Sogn og Fjordane: Jordskred på veg, trafikk hindret
 • Årsetelva, Vassenden, Jølster, Sogn og Fjordane: Flomskred, skader på bebyggelse
 • Gjesdalelva, Vassenden, Jølster, Sogn og Fjordane: Flomskred, skader på bebyggelse
 • Movika, Førde, Sogn og Fjordane: Skred på Ev39, trafikk hindret
 • Stokkevika, Modalen, Hordaland: Skred på Fv 569, trafikk hindret
 • Slottsportentunnelen, Modalen, Hordaland: Skred på Fv 569, trafikk hindret, evakuering
 • Hyefjorden, Gloppen, Sogn og Fjordane: Skred over Fv 615
 • På Fv 691 til Ommedal (Hyen i Nordfjord) har Tverralva Bru blitt gravd bort av flomvannet og veien har fått store skader lenger oppe i dalen.
 • Ved Holsen på Rv 13 nord for Røyrvikfjellet (ved Vadheim) Sunnfjord er en bru tettet av flommasser og veien er stengt
 • Fv13 ved Holsen Skole i Førde stengt pga flom (stein og jord på vei)
 • Lokale oversvømmelser har rammet butikker på Gullgruven i Åsane (Bergen)

Flere mindre bekker ble flomstore, men det ble kun registrert flomvannføringer i to brevassdrag i tilknytning til Jostedalsbreen. Ved mer enn de 100 andre målestasjonene NVE overvåker på Vestlandet, ble det ikke registrert flom.

Varsel om kraftige regnbyger

Mandag 29.07.219 kl. 11.40 utstedte Meteorologisk institutt et varsel om kraftige regnbyger med torden for Vestlandet sør for stad. Varselet ble utarbeidet i samråd med NVE og ble publisert både på yr.no og varsom.no.  Ifølge varselet var det «fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer». Det ble også nevnt «fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp».

Vurdering av situasjonen hos NVE tirsdag

Prognoserte nedbørsmengder tirsdag morgen tilsa at det i løpet av dagen på Vestlandet kunne forventes 50-90 mm/24t regn flere steder med nedbørintensiteter opp mot 15-20 mm/t. I tillegg var det overveiende sannsynlig at nedbøren ville bevege seg raskt og ikke være stillestående over bestemte områder. Basert på dette ble det vurdert at varselet fra Meteorologisk Institutt var tilstrekkelig med tanke på både flom- og jordskredfare i tillegg til flomvarselet som var ute for vassdragene nær Jostedalsbreen.

Etter de første store skredhendelser tirsdag ettermiddag ble det tydelig at det var snakk om kraftigere og mer stillestående nedbør enn prognosert. Derfor ble det rundt kl. 19 besluttet å likevel sende ut jordskredvarsel på gult nivå, for å gjøre oppmerksom på at det fremdeles kunne ventes kraftige byger og fare for jordskred utover kvelden og frem til onsdag formiddag.

Beredskap i NVE

NVEs regionkontor i Førde satte beredskap tirsdag ettermiddag og assisterer politiet og berørte kommuner. NVE samarbeider tett med Statens vegvesen. Onsdag sendte NVE to geologer og flere medarbeidere i felt for å bistå kommune/ politi.

Videre utsikter for onsdag

Det er ventet moderate nedbørmengder i de rammede områdene i løpet av onsdag, men det går fortsatt noen byger, slik at det kan komme 10–20 mm i løpet av noen timer onsdag formiddag/ ettermiddag. Nedbørintensiteten ventes ikke å overstige 810 mm/time. Det eksisterende gule jordskredvarselet blir opprettholdt onsdag, men skredfaren ventes å avta utover dagen. I de mindre elvene, hvor det var svært stor vannføring i går, er nå vannføringen betydelig lavere, her ventes ikke nye flomvannføringer. I brevassdragene rundt Jostedalsbreen vil det fortsatt være vannføring på gult nivå onsdag, men også her ventes vannføringen de neste dagene å bli redusert som følge av lite nedbør og kjøligere vær.

Generelt om utfordringer med kraftige regnbyger om sommeren

Om sommeren er det ofte ustabile luftmasser over store deler av landet, og det er vanskelig å forutse akkurat hvor bygenedbøren vil treffe. Hvor alvorlige konsekvensene blir er avhengig av skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer. Svært kraftige byger kan medføre enorme skader, som vi for eksempel så i juli 2017 i Utvik i Sogn og Fjordane og nå 30.07.2019 i Førde-Jølster. Les mer om utfordringene ved slike situasjoner her.

Når det ventes kraftig bygenedbør innenfor et område, varsles dette av MET og NVE i samarbeid i form av et varsel om kraftige regnbyger som vises på yr.nohalo.met.no, og varsom.no. Slike byger kan føre til lokale oversvømmelser, overvann i tettbygde områder, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Artikkel i Store Norske Leksikon om skybrudd.

 Les rapport fra Meteorologisk institutt om intense byger med store konsekvenser i Sogn og Fjordane 30. juli