Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Kraftig regn og tordenvær satte sitt preg på deler av Vestlandet og Østlandet torsdag 28. august

Publisert: 02.09.2019

En kort episode med kraftige byger natt til torsdag førte til stengte veier, flomskader og skredhendelser særlig i midtre strøk av Hordaland. På Østlandet var det også tordenvær og mye regn på kort tid som førte til lokale oversvømmelser og overvann på veier enkelte steder, samt flere tilfeller av strømbrudd.

E16 ved Bolstad 29.08.2019. Foto: Ingjerd Martinussen Statens vegvesen

Flomskred på Vestlandet

Den kraftige nedbøren utløste flere hendelser i midtre strøk av Hordaland:

  • E16 ble rammet av to flomskred ved Bolstad som førte til at 19 bilister ble innesperret i en tunnel i mer enn 12 timer. Det ene skredet gikk ut i et elvegjel og førte til at vannet gravde seg under veien. Det andre skredet gikk på andre siden av tunnelen. E16 var stengt fra ca kl. 01 og åpnet igjen med manuell dirigering kl. 14.
  • Omkjøring for E16, fv 314 ble også stengt ved Øye i Bergsdalen som følge av ett flomskred.
  • Det er registrert flere skred mellom Vikøy og Norheimsund i Kvam. En lokale vei, Tveitveien, ble vasket vekk av flom- og jordmasser. Et hus på Kaldestad i Vikøy i Kvam ble evakuert pga. at masseførende vann strømmet inn på en eiendom ca kl. 02:40. Grusveien ble skylt vekk, hagen og et drivhus fikk store skader.

Også i Sogn og Fjordane, i Haukedalen ved Førde, måtte en familie evakuere etter at et flomskred førte til oversvømmelse og graving i en liten elv som førte med seg stein- og jordmasser. Samme eiendom ble rammet av flom og skred også en måned tidligere, den 30.07.2019.

Det ble registrert flomvannføring ved målestasjoner i to brevassdrag i tilknytning til Jostedalsbreen i Sogn og Fjordane. For øvrig ble også flere mindre bekker flomstore.

Lynnedslag førte også til flere strømbrudd i Hordaland og at en enebolig tok fyr i Knappen, i Øygarden kommune onsdag kveld.

Lokale oversvømmelser på Østlandet og Sørlandet

Kraftige tordenvær og regnskyll torsdag morgen førte til lokale oversvømmelser en rekke steder på Østlandet. Tordenværet skapte store forsinkelser i trafikken. Både Sørlandsbanen, Gardermobanen og T-banen i Oslo ble stengt. Flere kjellere og andre utsatte lokaler ble oversvømt, i Østfold (lokalbutikk på Knapstad i Hobøl) og i Akershus (Grue, Åsnes, Nord-Ordal, Lillestrøm). I Skien i Telemark eroderte bekken langs Valebø deler av Valebøveien.

Varsel om kraftige regnbyger, flom- og jordskredfare

NVE utstedte tirsdag 27.august kl. 10:30 både et varsel om flom, og et varsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for onsdag kveld for deler av Vestlandet.  Meteorologisk institutt advarte samtidig om svært kraftige regnbyger for Sogn og Sunnfjord, Hordaland og nordlige deler av Rogaland. MET oppgraderte kl. 17 tirsdag varselet om kraftige regnbyger til oransje nivå for Hordaland og Sogn og Fjordane. Ifølge varselet var det ventet lokalt 30-55 mm på tre timer, i perioden fra seint onsdag ettermiddag til torsdag morgen. Varselet på oransje nivå ble utvidet onsdag morgen til å gjelde også Nord-Rogaland.  MET utstedte for øvrig varsel om kraftige regnbyger på gult nivå, for Nordfjord, Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. NVE oppgraderte kl. 11 jord- og flomskredvarselet til oransje nivå for Hordaland. Det ble opplyst i varselet at det var midtre strøk av Hordaland som var mest utsatt, og at det ventes opp til 60 mm på tre timer.

Nedbørsobservasjoner

Mest regn ble ifølge Meteorologisk institutt registrert på Gullfjellet i Bergen med 58 mm på 12 timer. Det ble også registrert 49 mm på Fossmark, 46 mm i Myrkdalen, 42 mm i Modalen på 12 timer. Målestasjonen i Samnanger fikk 46 mm på 3 timer og Gullfjellet i Bergen fikk nesten 40 mm nedbør på 3 timer (se link under). Samnanger hadde ifølge MET også den høyeste målte verdien i løpet av én time, 33 mm i timen mellom kl. 00 og kl. 01 natt til 29. august. Observasjoner fra private stasjoner (Netatmo) ved Vaksdal viste verdier opp mot 50-60 mm på 4-5 timer, med høyeste timeverdier på 20-25 mm. Mest nedbør falt som ventet, i midtre del av Hordaland, men det ble heldigvis litt mindre intenst enn fryktet, noe som forklarer at det ble relativt begrenset med skader.

Les METs hendelsesrapport 28/2019 "Styrtregn i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 28-29. august 2019".

Beredskap i NVE

NVE satte beredskap onsdag etter at varselet om jord- og flomskredfare på oransje nivå ble publisert. NVEs regionkontoret i Førde tok kontakt med flere flom- og skredutsatte kommuner for å forsikre oss om at de var forberedt og rådet dem til å utføre enkelte forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier. NVE var i fortløpende kontakt med Meteorologisk institutt, samt i kontakt med Statens vegvesen, Fylkesmannen, Politiet og enkelte berørte kommuner.

Som forebyggende tiltak valgte Statens vegvesen å stenge flere skredutsatte veistrekninger natt til torsdag (fv. 609, mellom Askvoll og Førde, fv7 ved Granvin og Rv13ved Tyssedal). En Kommunalvei i Os kommune, Ole Bulls veg, ble også stengt pga. jordskredfare.

 

Utfordrende situasjoner

Den siste tiden har det vært ustabile luftmasser over store deler av landet. Situasjonen beskrevet over var en blanding av nedbørfront og byger. I slike situasjoner er det vanskelig å forutsi både hvor nedbøren vil treffe og total nedbørmengde. Denne usikkerheten gjør det utfordrende å varsle fare for flom og jordskred. Les mer om dette her.

Når det ventes kraftig bygenedbør innenfor et område, varsles dette av MET og NVE i samarbeid i form av et varsel om kraftige regnbyger som vises på yr.nohalo.met.no, og varsom.no, og distribueres gjennom NVEs abonnementsløsning (epost og SMS) på https://abonner.varsom.no.  Slike byger kan føre til lokale oversvømmelser, overvann i tettbygde områder, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Help oss å få en god oversikt over skredhendelser og flomskader ved å registrere dem i regObs.no eller ved å sende en e-post til jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no.