Hopp til hovedinnhold

Fortsatt flom og jordskredfare i store deler av Sør-Norge

Publisert: 26.08.2023

Som følge av stadig påfyll med mye regn forlenges flom- og jordskredvarslene på Østlandet. Det ventes at elver og innsjøer i både Glomma- og Drammensvassdraget vil stige de nærmeste dagene. Flomvarselet for nedre deler av Drammenselva er oppjustert til oransje nivå fra søndag.

Oversvømmelser i Odin Camping langs Tyrifjorden i Hole kommune 17.08.23. Foto: Hervé Colleuille/NVE.

Jordskredfare i store deler av Sør-Norge

- Det er allerede mye vann i bakken fra før, og det er igjen meldt stedvis så mye regn at vi venter at det kan forekomme jord- og flomskredhendelser, sier Tuomo Saloranta, jordskredvakt i NVE. Utsatte bane- og vegstrekninger kan igjen bli stengt. Følg med værradar og trafikkinformasjon.

- Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, tilføyer Tuomo.

Les oppdatert varsel på Varsling | Varsom.no

Økende vannstand de nærmeste dagene

- Det er ventet mye regn for store deler av Østlandet i helgen. Der hvor nedbøren faller ventes vannføringen å stige i både små og store elver. Vannstanden i de store sjøene både i Glomma- og Drammensvassdraget ventes også å øke, sier Stein Beldring, flomvakt i NVE.

- Vannstanden har lørdag morgen igjen nådd oransje nivå i Sperillen. Vannstanden stiger også i Randsfjorden og Tyrifjorden, og ventes å kulminere i løpet av tirsdag. Det fører til at vannføringen i Drammenselva også stiger, og kan nå oransje nivå i løpet av søndag eller mandag. Vi har derfor oppjustert varselet for nedre deler av Drammenselva til oransje, tilføyer Beldring.

- Hold deg på god avstand fra elver og bekker med stor vannføring. Det er flom på oransje og gult nivå, vannføring er stigende, og det er fortsatt en alvorlig situasjon mange steder, sier Stein Beldring.

Oppdaterte flomprognoser publiseres, i samråd med regulanter, lørdag innen kl. 13:00: Prognoser for flom | Varsom.no

NVE har samlet siste nytt og informasjon om konsekvenser av ekstremværet Hans her: Ekstremværet Hans | Varsom.no

Råd til befolkningen

  • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene
  • Begrens skadene ved å flytte verdier vekk fra flomutsatte, f. eks. båt, bil, campingvogn og rundballer
  • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred
  • Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare
  • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger