Hopp til hovedinnhold

Flomtoppen i Drammenselva ventes å nås i løpet av tirsdag

Publisert: 28.08.2023

Som følge av mye regn de siste dagene opprettholdes rødt flomvarsel for Randsfjorden og Tyrifjorden. Vannføringen i Drammenselva øker og venter å nå sin flomtopp på tirsdag, på høyt oransje nivå ved Mjøndalen.

Hallingdalelva langs rv. 7 i Nesbyen kommune 27.08.23. Foto: Heidi/NVE, Varsom Regobs

Det røde varslet gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene. Rødt farenivå er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur hvor det er sendt ut rødt flomvarsel.

Flomtoppen innen tirsdag eller onsdag i nedre deler av Drammensvassdraget

Sperillen ventes å kulminere i løpet av mandag på oransje nivå. Krøderen er stigende og ventes å nå flomtopp i løpet av tirsdag, på oransje nivå. Randsfjorden stiger fortsatt og vil nå flomtoppen på onsdag, litt lavere enn vannstandsnivået under Hans. Tyrifjorden stiger også, og venter å nå flomtoppen på tirsdag eller onsdag også på et nivå like under Hans.

-  Flommen stiger fremdeles i de store innsjøene i Drammensvassdraget, og for nedre deler av Drammenselva ved Mjøndalen vil vannføringen fortsette å øke de neste dagene. Flomtoppen forventes å nås tirsdag på et høyt oransje nivå. Dette er 30-40cm over vannstandsnivået vi hadde ved Mjøndalen under Hans, sier Elise Trondsen, flomvakt i NVE.

- I Storelva ved Hønefoss er det ventet at flomtoppen nås i dag mandag på en lavere vannføring enn under Hans, men vannføringen vil holde seg høy i flere dager, tilføyer Trondsen

-  Rødt nivå er svært alvorlig, og vannstanden i flere elver og innsjøer er fortsatt stigende. Vi anbefaler derfor folk å holde seg unna flomområdene, og når det er mulig å sikre og flytte utsatte verdier bort fra flomutsatte områder, tilføyer Elise Trondsen

Sakte stigende vannstand i Mjøsa og Øyeren

- Vannstanden i Mjøsa stiger veldig sakte, og ventes til å stabilisere seg i løpet av tirsdag, mindre enn 10 cm over nivået mandag formiddag. Flomtoppen i Øyeren ventes å nås i løpet av tirsdag ca. 10 cm over nåværende nivå, sier Elise Trondsen, flomvakt i NVE.

Se oppdaterte varsel på Varsling | Varsom.no. Oppdaterte flomprognoser for Drammensvassdraget og Glomma finnes på Prognoser for flom | Varsom.no. NVE publiserer fortløpende informasjon om flomsituasjon på Ekstremværet Hans | Varsom.no

Ferdsel på og rundt flomstore elver og vann er farlig

Ferdsel på og ved flomstore elver og vann er farlig. I tillegg til det mest åpenbare – sterk strøm i elven som kan dra deg med og under, kan det være drivved, rundballer og annet i vannet du ikke bør krasje med og som kan komme overraskende på deg.

Det er nå generelt lite fare for jord- og flomskred, men varselet om jordskredfare opprettholdes på gult nivå langs flomstore vassdrag på Østlandet. Dette skyldes at jorda langs elvebredden kan gli ut.

- Elva eroderer mens vannføringen er høy. Vær også obs på at utglidning kan også skje mens vannstanden er på vei ned på så lenge det er vått i bakken. Du bør derfor ikke oppholde deg langs elvebredden på elver som er eller nylig har vært i flom, advarer Solveig Kosberg, jordskredvakt i NVE.

Råd til befolkningen

- Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene
- Begrens skadene ved å flytte verdier vekk fra flomutsatte, f. eks. båt, bil, campingvogn og rundballer
- Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred
- Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare
- Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger