Hopp til hovedinnhold

Flomtoppen er nådd i Drammenselva

Publisert: 30.08.2023

Drammenselva ved Mjøndalen bru er nå over flomtoppen, men fremdeles på oransje nivå. Det er fortsatt rødt flomvarsel for Randsfjorden og Tyrifjorden, og vannstanden i innsjøene har flatet ut. Sperillen og Krøderen synker og vil komme ned på gult nivå de neste dagene.

Flomvernet holder stand mot oversvømmelsen ved Mjøndalen, Drammensvassdraget. Tirsdag formiddag, 29.08.2023. Foto: Harald Songe, NVE.

Det røde flomvarslet for Tyrifjorden og Randsfjorden gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene. Rødt farenivå er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur der hvor det er sendt ut rødt flomvarsel.

Flomtoppen er nådd flere steder i Drammensvassdraget

Det er fortsatt oransje flomfarevarsel for nedre deler av Drammensvassdraget.

-  Flomtoppen i Drammenselva nådde over Hans-nivå tirsdag, men har nå snudd og er på vei ned. Det vil fortsatt være flom i Drammenselva, og vannstanden vil være høy de neste dagene, sier Elise Trondsen, flomvakt i NVE.

Randsfjorden og Tyrifjorden har flatet ut, og vil holde seg på rødt nivå de neste dagene. Vannstanden i Sperillen er nå på vei ned, men er fortsatt på oransje nivå. Krøderen vil synke ned på gult nivå i løpet av torsdag.

-  Rødt nivå er svært alvorlig. Vi anbefaler derfor folk å holde seg unna flomområdene, tilføyer Elise Trondsen.

Vannstanden i Mjøsa og Øyeren flater ut

Oransje flomfarevarsel opprettholdes for Mjøsa og Vorma.

- Vannstanden i Mjøsa er på oransje nivå nå, men er ventet å synke de kommende dagene. Det er flomvannføring på oransje nivå også i Vorma, sier Elise Trondsen, flomvakt i NVE.

Les de oppdaterte varslene på Varsling | Varsom.no

Flomvarslingen vil ved behov legge ut oppdatert informasjon på samlesiden, men det vil fra torsdag 31.08. ikke lenger publisert nye flomprognoser og nyhetssaker. Dette er fordi flommen er på retur, og værprognosene for de nærmeste dagene gir lite regn som er gunstig for den synkende vannstanden.

Ferdsel på og rundt flomstore elver og vann er farlig

Det er nå generelt lite fare for jord- og flomskred, men varselet om jordskredfare opprettholdes på gult nivå langs flomstore vassdrag på Østlandet. Dette skyldes at jorda langs elvebredden kan gli ut.

- Elva eroderer mens vannføringen er høy. Vær også obs på at utglidning kan også skje mens vannstanden er på vei ned på så lenge det er vått i bakken. Du bør derfor ikke oppholde deg langs elvebredden på elver som er eller nylig har vært i flom, advarer Solveig Kosberg, jordskredvakt i NVE.

Råd til befolkningen

  • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene.
  • Begrens skadene ved å flytte verdier vekk fra flomutsatte, f.eks. båt, bil, campingvogn og rundballer.
  • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred.
  • Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare.
  • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger.