Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Flom og jordskred i Trøndelag og Helgeland 19.-20. september 2019

Publisert: 15.10.2019

Mye regn fredag 19. og lørdag 20. september over store deler av Trøndelag og sør i Helgeland førte til stengte veier, stor flom i flere vassdrag og noen jordskredhendelser. Her følger en oppsummering av hendelsesforløpet.

Flom i Nidelva, Nedre Leirfoss, den 21.09.2019. Foto: Gudrun Dreiås Majala, NVE.

Utsendte varsel fra MET og NVE for perioden

Meteorologisk institutt (MET) utstedt torsdag morgen 18. september fire varsler på gult nivå om mye regn for Trøndelag og sør i Nordland for kommende fredag og lørdag:

 • 60-100 mm/24t for Fosen
 • 40-60 mm/24t for Inn-Trøndelag
 • 40-100 mm/24t for Namdalen
 • 40-100 mm/24t for Sør-Helgeland

Nedbørprognosene indikerte at det var ventet mest regn på ytre strøk sør i Helgeland for lørdag og nord for Trøndelag både for fredag og lørdag.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) publiserte, basert på en vurdering av værprognoser og egne modellkjøringer, følgende varsel for perioden:

 • Varsel om flomfare på oransje nivå - utstedt torsdag 18. september – for nord i Trøndelag og sør i Nordland for både fredag og lørdag. På grunn av endringer i prognoser ble deler av det opprinnelige varslingsområdet nedgradert fra oransje til gult nivå fredag.
 • Varsel om jord – og flomskredfare på gult nivå – utstedt torsdag 18. september også for nord i Trøndelag og sør i Nordland og for både fredag og lørdag.
 • Varsel om gult nivå for flomfare ble fredag ettermiddag utvidet til også å gjelde kommunene langs Nidelva i Trøndelag.

Oransje varslingsnivå er det nest høyeste av NVEs varselnivåer og tilsier en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. NVE var spesielt bekymret for Namsen dersom det skulle komme mye regn i midtre strøk, nord i Trøndelag. Det var en sammenliknbar flomhendelse den 2. oktober 2015 i Namsen med liknende nedbørforhold og tilsvarende fyllingsgrad i kraftmagasinene. Elven fikk da en flom som kulminerte på 3000 m3/s ved Bertnem på oransje nivå

Nedbørsobservasjoner for perioden

Det kom mye regn fredag og natt til lørdag. Fredag kveld ble det registrert 20-45 mm/12t flere steder i Trøndelag og Sør i Nordland. Det var Fosen som fikk mest nedbør. Ifølge MET ble det kl. 20 fredag registert:

 • 42 mm/12t på Åfjord
 • 30 mm/12t i Namsskogan i Trøndelag
 • 26 mm/12t i Majavatn i Nordland.

Lørdag morgen var det registrert 50-90 mm/24t flere steder i Trøndelag og Sør i Nordland. Mest nedbør ble målt på ytre strøk av Helgeland og Trøndelag:

 • 90 mm/24t på Øksningøy i Helgeland
 • 80 mm/24t på Otterøy og 77 mm/24t i Overhalla
 • 51 mm i Namsskogan i Trøndelag

I tillegg kom det ytterligere 5-10 mm utover lørdag flere steder i Trøndelag.

Observerte flomverdier nådde oransje nivå flere steder

Fredag kveld var vannføringene i mange vassdrag i store deler av Trøndelag og sør i Nordland stigende men fortsatt under flomnivå. De minste vassdragene som ligger nord i Trøndelag kulminerte lørdag morgen på gult nivå, mens mellomstore og store vassdrag som Nidelva og Namsen steg fortsatt. Enkelte vassdrag i ytre strøk nord i Trøndelag nådde vannføringer på oransje nivå i løpet av lørdag. Sør i Helgeland var det også stor vannføring, men det nådde ikke flomnivå. Lørdag kl. 12:00 hadde 12 vannføringsstasjoner registrert flomvannføring på gult nivå, tre på oransje nivå, alle i vassdrag i Trøndelag.

Vannføringen i Nidelva økte mer enn forventet. NVE var derfor lørdag i fortløpende kontakt med Trondheim kommune og med Statkraft som regulerer Nidelva. Det var ventet ytterligere økning av vannføring i Nidelva grunnet nødvendig tapping fra Selbusjøen etter mye nedbør i form av regn i løpet av natten. Flomnivået var ventet å nå et lavt oransje nivå. Ifølge Statkraft er skadenivå ved Nidelva på ca. 450 m3/s ved Rate, og vannføringen var ventet å kulminere under 400 m3/s.

NVE valgte derfor å holde Nideleva på gult nivå, men anbefalte via varsom.no og i adressa.no, båteiere i Nidelva å ta forholdsregler, samt generelt å holde seg på god avstand fra flomstore elver i Trøndelag (se Faksimile adressa.no)

Vannføringen i Nidelva nådde 300 m3/s lørdag kl. 12, og kulminerte rundt 380 m3/s rett på oransje nivå. Vannføringen i Nidelva avtok lørdag kveld etter hvert som tappingen ved Selbusjøen ble redusert.

Lørdag kveld kulminerte de store vassdragene som Namsen på gult nivå. Salsvatn i ytre strøk nord i Trøndelag kulminerte på ca. 160 m3/s på oransje nivå.

Søndag morgen var flommen på retur, og flomvarselet ble nedgradert til grønt nivå. Det var fortsatt stor flomvannføring i Salsvatn, men vannføringen ut av den store innsjøen var synkende.

Flere flomstengte veier og evakuering av beboer grunnet jordskred

Det gikk et jordskred ved fylkesvei 7104 i Kolvereid i Nærøy tidlig lørdag morgen. Skredet tok med seg et uthus og beboeren ble evakuert. Det ble meldt lørdag morgen av Vegtrafikkssentralen to andre skredhendelser på fylkesveien 7104 ved Eiahamram på strekningen Måneset-Horven og på fv 6306 på strekningen Jøssund-Oppland som førte til delvis stengte veier. Fylkesvei 7040 ble stengt ved Lauvhammaren i Namsos på grunn av en utglidning (utvasking av veifundament).

Namsen og flere elver gikk over sine bredder og flere veier i Trøndelag ble stengt pga flom og oversvømmelser: Fv 7040 ved Lauvhammaren i Namsos og fv 7040 ved Vibstad. Det ble ikke registrert flomvannføring i Helgeland, men flere personer meldte om vann i kjellere i Brønnøy, Sør-Helgeland.

NVEs håndtering av hendelsen

NVE satt flere medarbeider i standby fra fredag kveld for å kunne øke overvåkningen og hjelpe kommuner ved behov. Varslingstjenesten for flom og jordskredfare fulgte situasjonen tett og publiserte, i tillegg til varslene, jevnlig statusrapportering i hele perioden på varsom.no. Der fikk publikum og beredskapsmyndigheter tilgang til oppdatert informasjon om situasjonen tre ganger om dagen.

Flom- og jordskredvarslingen var i fortløpende kontakt med Meteorologisk institutt (MET) i løpet av hele flom- og skredperioden. NVE var også i kontakt med Statens vegvesen (SVV), vassdragsregulanter og enkelte kommuner. Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader og SVV og flere kommuner hadde gjort forebyggende tiltak i forkant av hendelsen.