Flom og jordskredfare i Trøndelag og Nordland: Oppdatert status lørdag 21.09.2019

Publisert:

Oppdatert lørdag kl. 19:45. Det har kommet mye regn fredag og natt til lørdag over store deler av Trøndelag og sør i Nordland. Det er fremdeles flomvannføring i flere vassdrag og registrert noen skredhendelser. Flommen er nå på retur og vannføringen er synkende i de fleste vassdrag i Trøndelag.

Flom i Nidelva, Nedre Leirfoss, 21.09.2019 Foto: Gudrun Dreiås Majala NVE

 

Det kom mye regn fredag og natt til lørdag. Lørdag morgen var det registrert 50-90 mm/24t flere steder Trøndelag og Sør i Nordland. Mest nedbør ble målt på ytre strøk av Helgeland og Trøndelag (90 mm/24t på Øksingøy og 80 mm/24t på Otterøy), mens det ble registrert 51 mm/24t i Namsskogan i Trøndelag, Det kom ytterligere 5-10 mm utover dagen. Dette har gitt flomvannføringer i varslingsområdet. De minste vassdragene i nord i Trøndelag kulminerte på gult nivå lørdag morgen, mens de større vassdragene steg fortsatt lørdag ettermiddag. I kveld har også store vassdrag som Namsen kulminert på gult nivå. Salsvatn i ytre strøk nord i Trøndelag er i ferd å kulminere på oransje nivå. Vannføringen i Nidelva er på tilsvarende nivå som tidligere i dag, ca. 350 m3/s. Vannføringen i Nidelva vil avta etter hvert som tappingen ved Selbusjøen reduseres.

Nåværende prognoser viser at det ventes lite nedbør i varslingsområdet.

- Flommen er på retur men vi oppfordrer fortsatt alle til å holde seg på god avstand fra flomstore elver, som f.eks. Namsen og Nidelva, sier vakthavende hydrolog Ann-Live Øye Leine.

-  Det er registret noen skredhendelser i ytre strøk av Trøndelag natt til lørdag og tidlig lørdag morgen. Skredfaren er minkende, men etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, likevel være fare for lokale utglidinger langs vassdrag i flomområdene, sier Søren Boje, vakthavende jordskredvakt i NVE.

Dette er sist oppdatert status Varslingstjenestene. Varslene fra NVE blir oppdatert innen kl 11:00 søndag.

 

Hendelser:

Det gikk et jordskred ved fylkesvei 7104 i Kolvereid i Nærøy tidlig lørdag morgen. Skredet har tatt meg seg et uthus og beboeren er evakuert. Det er meldt av Vegtrafikkssentralen om 2 skredhendelser: Fv 7104 ved Eiahamram på streningen Måneset-Horven  og Fv 6306 ved Oppland på strekningen Jøssund-Oppland) som har ført til delvis stengte veier. Fylkesvei 7040 er stengt ved Lauvhammaren i Namsos på grunn av en utglidning (utvasking av vegfundament). Fv 7040 er også stengt ved Vibstad pga. flom. Flere personer har meldt om vann i kjelleren i Brønnøy i Sør-Helgeland.

 

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser.

Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.no, varsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3).

Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt.

Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for flom:

  • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
  • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
  • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt.

Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak.

I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.