Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Det farlige styrtregnet

Publisert: 05.08.2020

30. juli 2019 ble Jølster rammet av et styrtregn som fikk dramatiske konsekvenser. Det er vanskelig å forutse hvor styrtregn treffer og hvor kraftig det blir. Alvorlighetsgraden henger sammen med skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer. En artikkel laget av NRK forteller hvor skremmende og farlig styrtregn kan være.

Jordskred ved Vassenden utløst 30. juli 2019 av styrtregn. Foto: Jan Helge Statens vegvesen, Varsom Regobs

På kveldstid 30. juli 2019 førte kraftige, lokale regnbyger til mange jord- og flomskred i de daværende kommunene Jølster, Førde og Gloppen. I Jølster-området ble det kartlagt opptil 30 ulike skred mot veier og bebyggelse. Flere jord- og flomskred førte til svært alvorlige konsekvenser og ett tragisk utfall. Én person mistet livet, og om lag 150 personer ble evakuert. Skadene på vei og eiendommer ble omfattende.

NRK publiserte 19. juli 2020 en pedagogisk artikkel om styrtregnet i Jølster i fjor, med gode illustrasjoner og animerte kart. Artikkelen illustrerer godt tidslinjene for de ulike skredene, og viser hvor skremmende og farlig styrtregn kan være. Artikkelen gir et innsiktsfullt bilde av hvordan jord- og flomskred forårsaket av styrtregn kan virke inn på hverdagen til folk. Les den her: «Det var ein strålande julidag. Så kom styrtregnet og laga eit rasinferno i Jølster».

Omfattende sikringsarbeid er gjennomført

I løpet av det siste året har NVE gjennomført en rekke krise- og hastetiltak i områdene berørt av styrtregnet 30.juli 2019. Det er brukt rundt 17 millioner kroner på sikringsarbeid i de daværende kommunene Jølster, Førde, og Gloppen, blant annet for å sikre Årsetelva ved Vassenden. Disse sikringsanleggene bidrar til en tryggere hverdag for folk som bor og arbeider i området.

 

Flere alvorlige episoder med styrtregn sommeren 2019

Svært kraftige byger kan medføre enorme skader, som vi for eksempel så i juli 2017 i Utvik, Sogn- og Fjordane. Sommeren 2018 hadde få episoder med kraftige regnbyger, mens sommeren 2019 ble preget av flere episoder med styrtregn som førte til alvorlige skader for millioner av kroner, blant annet i Jølster, Brumunddal og Fredrikstad. Det ble til sammen varslet fare for kraftige regnbyger cirka 30–35 dager i perioden mai–september 2019. Til tross for en del tilfeller av styrtregn så langt i 2020 (12 pr. 5. august), har vi opplevd et begrenset skadeomfang.

 

Styrtregn er vanskelig å varsle

Meteorologisk institutt (MET) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har de senere årene samarbeidet om å forbedre farevarslingen av styrtregn. I etterkant av skredene i Jølster ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet frem en forbedret metodikk for å varsle styrtregn. Nå er metoden oppdatert og i stadig utvikling, men det er fortsatt utfordrende. Om sommeren er det ofte ustabile (varme og fuktige) luftmasser over store deler av landet. Det er derfor vanskelig å forutse akkurat hvor bygenedbøren vil treffe, og hvor kraftige bygene blir. Det meteorologene derimot kan si noe om, er sannsynligheten for at slike kraftige byger inntreffer, og i hvilke områder dette er mest sannsynlig. Hvor alvorlige konsekvensene blir er derimot avhengig av skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer, noe som er svært vanskelig å forutsi på forhånd.

Farevarselene fra NVE og MET vises på varsom.no, yr.no, halo.met.no og distribueres gjennom Varsoms abonnementsløsning (epost og SMS).