Hopp til hovedinnhold

Benytt de kommende dagene til å gjøre flomforebyggende tiltak

Publisert: 21.04.2023

Snøsmeltingen har startet så smått, men i neste uke vil temperaturene synke og snøsmeltingen dermed reduseres. På Sør- og Østlandet er det mer snø enn normalt i fjellene og NVE oppfordrer derfor alle til å benytte den kaldere perioden til å gjøre flomforebyggende tiltak.  

Snøsmelting i Valdres. Foto: NVE.

Vårflom er den snøsmelteflommen som oppstår når snøen som har bygd seg opp gjennom en hel vinter smelter og renner ut i bekker og elver. Noen ganger kan vårflommen bli så stor at den fører til skader på hus, veier og annen infrastruktur.  Faren for det er spesielt stor hvis det regner mye samtidig med snøsmeltingen. 

Mye snø i fjellene 

Det ligger mer snø i fjelltraktene og i lavlandet i Sør- og Østlandet enn normalt for denne tiden av året. Det har vært stor snøsmelting under ca. 800-1000 moh de siste ukene, men dette er ventet å gi seg til helgen.  

– At vi har hatt en sterk snøsmelting i lavlandet har vært gunstig fordi det reduserer risikoen for skadeflom, forårsaket av at snøen smelter samtidig i lavlandet og i fjellet, sier flomvarsler Anne Ellekjær Stavang.  

På søndag er det ventet at temperaturene vil synke igjen og snøsmeltingen vil bremse opp. Skulle den kalde perioden bli langvarig vil vi kunne risikere at det fortsatt er mye snø i fjellet, samtidig som det blir raskt varmere. Dette, i kombinasjon med regn, vil kunne gi en vårflom som kan føre til skader.  

– Slik vi ser det, er det større sannsynlighet for skadeflom i år enn i et normalår. Men som i alle år er det været som er den avgjørende faktoren for om vi får en vårflom på gult, oransje eller rødt nivå, selv om det ligger mye snø i fjellet. Det er de løpende værvarslene som gir det viktigste informasjonsgrunnlaget for vårflomprognoser, sier Stavang. 

I Sør-Norge inntreffer vårflom fra april til juni i lavlandet og i mai-juni fjellet.  

Gjør flomforebyggende tiltak til en del av vårrutinen 

– Vårt viktigste budskap til publikum er at man benytter den kaldere perioden som kommer til å gjøre flomforebyggende tiltak. Gjør det til en del av vårrutinen, ta deg en runde rundt i nærområdet og rydd stikkrenner, kummer og andre vannveier frie for snø, is, jord og grus, kvist og løv. Flytt rundballer og campingvogner vekk fra elvebredden, sier Stavang.  

Som del av rutinen bør alle som bor i nærheten av et flomutsatt område følge flomvarslene på varsom.no og abonnere på flomvarsler fra varsom.no. Dette er en gratistjeneste som sender varsler på e-post og SMS.  

Beredskapsforberedelser er i gang 

Gode forberedelser er viktig for å redusere mulige flomskader. NVE oppfordrer også beredskapsaktører og kommuner til å iverksette flomforebyggende tiltak og ta en gjennomgang av beredskapsplanene.  

Flere regulanter har allerede fått tillatelse fra NVE til å tappe ned magasinene og åpne flomlukene, som et tiltak for å håndtere snøsmelting og økt vannføring.  NVE følger tett situasjon og har løpende dialog og informasjonsutveksling med regulanter, Statsforvaltere og flomutsatte kommuner.