Hopp til hovedinnhold

Vår i lavlandet – vinter i fjellet

Publisert: 18.04.2023

Data fra NVEs snømodeller og målestasjoner viser at våren har kommet til lavlandet og snøen har begynt å smelte. I fjellet er går det mot vår, men enkelte steder er det mer snø på målestasjonene enn det det var for bare noen uker siden.  

Det går mot vår i lavlandet på Vestlandet, mens det fremdeles er snø i fjellet. Her over Jølstervatnet. Foto: brit-siv@obskorps // Regobs

Snøen i marka rundt Oslo er ikke borte! 

Det er nå bart langs kysten og mange steder i lavlandet. Likefult så holder snøen i marka rundt Oslo stand. Selv om det har smeltet snø tilsvarende 70 mm vann den siste uken på NVE sin snøstasjon på Brunkollen i Bærumsmarka (374 m oh) er det likevel over 70 cm snø igjen (som tilsvarer 280 mm målt i mengde vann).  

Det har vært uvanlig mye snø i Bærumsmarka, men den er i ferd med å smelte nå. Data fra sildre.nve.no

En uvanlig snørik vinter på Sør- og Østlandet

Flere steder på Sør- og Østlandet har denne vinteren vært uvanlig snørik. De siste målingene av snø som er gjort på Sjusjøen viser at det fremdeles er 1,7 m snø på flatmark og at denne vinteren kan måle seg med de snørike vintrene 2008 og 2014.

Nå er det like mye snø på Sjusjøen som det det var midt i april i 2018, 2014 (ikke vist) og  2008.  Kilde: NVE

Høyt til fjells, slik som på målestasjonene Bakko helt øverst i Hallingdal og Kyrkjestølane på Filefjell har faktisk snømengdene økt den siste uken! Her er vinteren langt fra over! Den snøen som ligger i terrenget nå utgjør en vannmengde på hele 400-500 mm. Sammenliknet med hva som er vanlig er det ca 115 % av normalen på begge de stasjonene. Det stemmer med det generelle bildet at når du nærmer deg vannskillet mellom øst- og Vestlandet så er det mer normale snømengder sammenliknet med lenger sør og øst. Målestasjonen vår Grytå i Nissedal viser for eksempel at det er dobbelt så mye snø som vanlig der. Om du titter i snøkartene i SeNorge.no vil du se dette mønsteret tydelig i “Snømengde-i-prosent”-kartet.

Snøen er i ferd med å starte å smelte fjellet i Vest

I fjellet på Vestlandet er det generelle bildet at det er normale snøforhold. I fjellet har ikke snøsmeltingen startet helt enda. På målestasjonen vår i Myrkdalen ved Voss, 700 m oh, er det fremdeles 1,5 meter snø, men smeltingen er like rundt hjørnet. Likevel fullt er det såpass mye snø der at en av de to sensorene vi har på stasjonen som skal måle snøen (en såkalt passiv gamma sensor) ikke klarer å måle noen ting. Det har rett og slett vært for mye snø for den i vinter!

Litt lenger nord, men litt lavere i terrenget ligger målestasjonen på Anestølen i Sogndal, 450 m oh. Her har det smeltet jevnt og trutt med snø de siste dagene, men det er fremdeles en snau meter med snø på stasjonen noe som er mer enn det pleier å være i midten av april.

Det kan se ut som om snømengdene i Myrkdalen-Vetlebotn utenfor Voss er på sitt høyeste nå. Data fra sildre.nve.no

Det smelter like mye snø som om det hadde regnet 20 -30 mm hver dag

Det smelter også lavlandet i Trøndelag. Her har det mange steder vært stor snøsmelting de siste dagene og på målestasjonen på Svarttjørnbekken har det smeltet snø tilsvarende 20-30 mm vann hver dag de siste dagene! I fjellet er det omtrent normale snøforhold, men særlig sør i Trøndelag viser observasjoner at snødekket er våt nesten helt til topps på de høyeste fjellene. På målestasjonen Namsvatn, helt nord i Trøndelag er snøsmeltingen så vidt i ferd med å starte, men det har vært lite smelting til nå.

Når det ikke lenger er frost om natten smelter også snøen i indre deler av Nord-Norge

De fine været vi hadde i forrige uke førte til at smeltingen startet i de nordligste fylkene. Særlig langs kysten av Nordland og Troms var smeltingen stor. Der det natt til mandag ikke lenger var nattefrost, ser vi at smeltingen så smått har startet i de indre delene av landet også.  Det generelle bildet er at det er omtrent som normale snøforhold mange steder, men i indre Troms er det for eksempel mer snø enn vanlig. Målestasjonen vår nede i Øverbygd har for eksempel 50cm snø, noe som er omtrent som i fjor. På Met sin stasjon på Sjufjellet derimot er det over 3 meter med snø og flere ganger i vinter har det vært mer snø der enn det som noen gang (siden 2015) har vært målt tidligere (se seklima.met.no).

På Finnmarksvidda ser det ut som om snøsmeltingen har startet i de mest lavereliggende områdene.

Vi ser snøen fra verdensrommet!

Satellittbildene fra Sentinel 2 og 3 satellittene gir god oversikt over hvor det er snø og hvor det er barmark. De er avhengig av at det er skyfritt for å gi gode bilder og sist uke var det mye bra vær i Nord. I dette bildet fra fredag ser vi tydelig at det begynner å bli barmark langs kysten, mens det er en god del snø i fjellet fremdeles. Denne uken ligger vi godt ann til å få noen gode bilder av snøen i fjellet i Sør-Norge også!  

Bilde fra Sentinel 3 – SLSTR satellitten på fredag 14. april. I dette bildet har vi brukt turkise farger for å fremheve snøen Kilde: Xgeo.no og SeNorge.no

Bilde fra Sentinel S3-OLCI satellitten mandag 17. April. Kilde Xgeo.no og SeNorge.no