Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Norge tar i bruk nye satellittdata for å overvåke snø, is og flommer

Publisert: 24.10.2019

24. oktober lanseres en ny tjeneste for å overvåke snø, innsjøis og flommer med satellittdata. Data fra Sentinel-satellittene kan vises og analyseres i en ny modul av nettportalen Xgeo.no. Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer knyttet til islagte vann og elver.

Skjermdump av Xgeo.no med satellittbilde på høyre side og modellert snødybde på venstre side. Kilde: xgeo.no

24. oktober er en merkedag

Fra torsdag 24. oktober vil det være mulig for alle og enhver å se de siste satellittbildene over Norge i webportalen Xgeo.no. I Xgeo.no kan bildene fra en rekke europeiske satellitter kombineres med meteorologiske og hydrologiske målinger og modeller, webkamera, og data fra Regobs.no og veitrafikksentralene.

- Norge er ledende i verden med å ta i bruk satellittdata i offentlig forvaltning. Dette er et godt eksempel på at innovasjon i Copernicus-programmet har gitt nytte, sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver i Norsk romsenter.

Ulike satellitter gir bilder under flere forhold

Bildene fra verdensrommet kommer fra Sentinel-satellittene som går i baner mellom 700 og 800 kilometers høyde. De to Sentinel-1 satellittene tar radarbilder med høy detaljeringsgrad og ser gjennom natte-/polarmørke og skyer. Vi bruker disse til å overvåke flom i vassdragene, siden bildene viser hvor vannet er.

De to Sentinel-2 satellittene tar optiske bilder med 10-20 m oppløsning. De er avhengig av sollys og tar bilder av jordoverflata der det er skyfritt og dagslys. Vi bruker bildene til å overvåke utbredelsen av snø i fjellet, is på innsjøene og breendringer.

Vi bruker også optiske bilder fra Sentinel-3 satellitten. Sentinel-3 tar hyppigere bilder enn Sentinel-1 og -2, men med grovere oppløsning (300-500 m).

Vi anvender spesialiserte algoritmer på satellittdataene for å beregne snødekningsgrad, isdekningsgrad, vanntemperatur og flomutbredelse.

- Det blir lettere å lage gode isvarsler, nå som vi kan se hvilke innsjøer som er islagt med et klikk på Xgeo.no, sier Kjetil Melvold, isvarsler og prosjektleder i NVE.

Xgeo.no gjør bildene tilgjengelig for alle

For å tilgjengeliggjøre disse nye datasettene og kunne analyse dem sammen med modeller og andre observasjoner, så legges datasettene ut på Xgeo.no. Xgeo.no har også fått funksjonalitet for å kombinere flere datakilder og tidspunkter i samme visning. Dette er nyttig for å sjekke om de hydrologiske modellene viser riktig snømengde eller for å få informasjon der det mangler observasjoner. I Xgeo.no finnes det også en funksjon for å beregne snødekningsgraden i et vilkårlig valgt område, for eksempel et sted der det er ventet flom.

- De nye satellittdataene hjelper oss å sjekke om snøkartene og snømodellene stemmer, slik at vi får enda bedre naturfarevarsler på Varsom.no, sier Heidi B. Stranden, skredvarsler i NVE.


Om prosjektet

Produksjonslinjene for nedlastning, lagring, analyse og visualisering er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges regnesentral, Statens vegvesen og Norsk romsenter. Hensikten er å utnytte mulighetene som ligger i data fra Copernicus-programmet. Målet er å bedre samfunnets evne til å håndtere naturfarer som flom og skred.

Om xgeo.no

xgeo.no er et ekspertverktøy for varsling og beredskap. xgeo.no er primært utviklet for bruk i NVE, Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og Bane NOR. Systemet er åpent og internettbasert, og utnyttes også av andre organisasjoner og enkeltpersoner.