Varsel fra NVE og MET for Stord onsdag 20.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 24.06.2022 14:08) Gyldig fra: 25.06.2022 07:00) til 26.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.06.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 24.06.2022 09:29) Gyldig fra: 25.06.2022 07:00) til 26.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.06.2022 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå