Varsel fra NVE og MET for Hjelmeland lørdag 09.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.11.2022 12:44) Gyldig fra: 28.11.2022 07:00) til 29.11.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.11.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.11.2022 10:59) Gyldig fra: 28.11.2022 07:00) til 29.11.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.11.2022 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå