Hopp til hovedinnhold

Registrer vann- og jordobservasjoner

Ser du jord-, sørpe- og flomskred, vann på avveie, flom eller andre naturfarer? Meld det inn via Varsom appen eller i Varsom Regobs. . Da får både varslingstjenestene og andre glede av observasjonene dine.