Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Gudbrandsdalslågen med sideelver

Gudbrandsdalslågen har som regel to flomtopper i løpet av våren og sommeren.

Først kommer flommen fra de nordøstlige delene av Gudbrandsdalslågen. Deretter kommer flommen fra den vestlige delen, Ottavassdraget (Ottaflommen). Dette kommer av at de høyeste områdene i Ottavassdraget (Jotunheimen) ligger høyere enn høytliggende områder nord i Gudbrandsdalslågen (Dovrefjell og Rondane). Dette gir senere snøsmelting i Ottavassdraget enn i Gudbrandsdalslågen. Det er også normalt mer snø i Ottavassdraget enn lenger nord og øst i nedbørfeltet. I tillegg gir magasinene i Ottavassdraget større flomdempning, noe som også bidrar til forsinket flomvannføring i Otta sammenlignet med Gudbrandsdalslågen.

Når kommer de største flommene?

Vanligvis opptrer de store flommene i vassdraget i månedene mai-juni (Lågen) og juni-august (Otta). Det kan bli store flommer også til andre årstider i dette vassdraget, slik som i oktober 2018. Da var det en svært stor flom i Ottavassdraget, forårsaket av uvanlig høy temperatur som førte til kraftig snøsmelting i kombinasjon med regn.

Består av to vassdrag - Ottavassdraget og Vinstravassdraget

Denne delen av Glommavassdraget består av to vassdrag, Ottavassdraget og Vinstravassdraget. Lokalfeltet i øvre deler av Gudbrandsdalen nord for Otta har lite innsjøer slik at flomdempningen i feltet her er liten. Ottavassdraget, som renner inn i Lågen ved Otta, har fire reguleringsmagasiner - Breiddalsvatn, Rauddalsvatn, Aursjøen og Tesse - og en reguleringsprosent på ca. 12 %.

Vinstravassdraget renner ut i Lågen ved Vinstra og har til sammen seks reguleringsmagasiner - Bygdin, Vinsteren, Kaldfjord, Øyangen, Olstappen og Heimdalsvatn - med en total reguleringsgrad på 50 %. Det vil si at halvparten av tilsiget kan magasineres på årsbasis. Effekten av disse magasinene ble beregnet til ca. 450 m3/s (15% av tilsiget), tilsvarende ca. 60 cm ved GLBs målestasjon ved Losna (Flomtiltaksutvalget 1996) for flommen i 1995.

Oversikt over magasinene i Gudbrandsdalslågen

Tabell 2. Magasiner i Gudbrandsdalslågen med årstall for når første reguleringstillatelse ble gitt, reguleringshøyde og magasinvolum. I tillegg er det 20 mindre magasiner i sideelvene Moksa, Mesna, Gausa, Hunnselva og Moelva med samlet magasinvolum på ca 200 millioner m3.

Dam

Reg.år

Reg. høyde (m)

Magasinvolum mill. m3

Breidalsvatn 1941

13,0

70 
Raudalsvatn 1941 30,3 166
Aursjø 1962

12,5

60 
Tesse 1941 12,4 130
Bygdin 1917 9,15 336
Vinsteren 1942 4,0 102

Nedre Heimdalsvatn

1956 2,2 15
Kaldfjorden 1954 5,9

76

Øyangen 1956

2,0

8

Olstappen 1942 13,0 31