Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Flom i Glommavassdraget

Glommavassdraget er Norges største og lengste vassdrag med et nedbørfelt på mer enn 40 000 km2, noe som er omtrent på størrelse med Danmark. Glommavassdraget har i dag en reguleringskapasitet på rundt 3600 mill. m3. Dette tilsvarer ca. 16 % av normalt årstilsig, noe som er lavere enn for de andre regulerte vassdragene på Østlandet. Om våren kan imidlertid magasinene fange opp inntil 40 % av normalt snømagasin, noe som betyr mye i flomdemping.

Glommavassdraget kan deles inn slik:

Reguleringsmagasiner demper vårflommen

Alle magasiner i vassdraget bidrar til flomdemping under vårflommen ved at de tappes ned på vinteren og fylles mens flommen pågår. Vassdragsreguleringene har en betydelig flomdempende effekt i Glommavassdraget sammenlignet med hvordan det ville vært i uregulert tilstand. Magasinene oppstrøms Mjøsa reduserer flomtoppen i Mjøsa med ca 60 cm i gjennomsnitt. I Øyeren kan magasinene dempe de største flommene med to meter.

Utenom vårflommen er flomdempingen mindre fordi vannstanden i magasinene ligger nokså høyt utover sommeren og høsten.

Viktig å unngå samtidig flomtopp fra Mjøsa og i Glomma

En typisk problemstilling i en flomsituasjon er å unngå at flomvannet fra øvre Glomma gjennom Østerdalen, og flomvannet fra Gudbrandsdalslågen og Mjøsa, treffer områdene rundt Lillestrøm og Øyeren samtidig. Et eksempel på manøvrering er å tappe mest mulig vann ut av Mjøsa før flomtoppen fra Østerdalen kommer, for så å kunne holde igjen vann i Mjøsa mens flomtoppen fra øvre deler av Glomma går forbi.