Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 29.10.2019 11:34 Gyldig: fra 30.10.2019 01:00 til 31.10.2019 00:00

Varseltype

Snø

Onsdag ventes 15-25 cm snø/24 timer over ca 300-800 meter. Høyest snøgrense fra om ettermiddagen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 30.10.2019 01:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 30 October 00:00 UTC til 30 October 23:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 30 October 00:00 UTC til 30 October 23:00 UTC.
Oversiktskart