Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

3

Svært mye regn, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 29.01.2023 07:00 til 29.01.2023 19:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare pågår: søndag 29. januar 2023, kl.07:00
  • Fare minker: søndag 29. januar 2023, kl. 19:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra søndag morgen til tidlig søndag kveld ventes det svært mye regn, lokalt 70-90 mm/12t, i Møre og Romsdal 50-70 mm/12t. Over ca 1000 meter ventes nedbøren som snø

Kart over Svært mye regn, oransje nivå, Deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, 2023-01-29T06:00:00+00:00, 2023-01-29T18:00:00+00:00
Kart over Svært mye regn, oransje nivå, Deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, 2023-01-29T06:00:00+00:00, 2023-01-29T18:00:00+00:00
Oversiktskart