Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Namdalen og Nordland sør for Saltfjorden

3

Svært mye regn, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 24.01.2023 16:00 til 25.01.2023 13:00

Varsel

Regn

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Det ventes svært mye regn. Fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag kan det lokalt komme 40-70 mm/12t.

Kart over Svært mye regn, oransje nivå, Namdalen og Nordland sør for Saltfjorden, 2023-01-24T15:00:00+00:00, 2023-01-25T12:00:00+00:00
Kart over Svært mye regn, oransje nivå, Namdalen og Nordland sør for Saltfjorden, 2023-01-24T15:00:00+00:00, 2023-01-25T12:00:00+00:00
Oversiktskart