Varsel fra Meteorologisk Institutt for Ytre strøk av Møre og Romsdal

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 24.11.2022 11:00 til 02.12.2022 13:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 24. november 2022, kl.11:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Farenivået økes etter vedvarende oppholdsvær i over to uker. Det er nå lokal stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder i lavlandet inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Ytre strøk av Møre og Romsdal, 2022-11-24T10:00:00+00:00, 2022-12-02T12:00:00+00:00
Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Ytre strøk av Møre og Romsdal, 2022-11-24T10:00:00+00:00, 2022-12-02T12:00:00+00:00
Oversiktskart