Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Salten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms

3

Svært mye regn, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 19.03.2022 01:00 til 20.03.2022 13:00

Varsel

Regn

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Lørdag til søndag formiddag ventes svært mye regn, kan hende ekstremt mye regn, 80-120 mm/24 timer. Totale nedbørsmengder er fortsatt noe usikre.

Kart over svært mye regn, oransje nivå, Salten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms, 19 March 00:00 UTC til 20 March 12:00 UTC.
Kart over svært mye regn, oransje nivå, Salten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms, 19 March 00:00 UTC til 20 March 12:00 UTC.
Oversiktskart