Varsel fra Meteorologisk Institutt for Rogaland og Hordaland

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 28.01.2022 21:00 til 29.01.2022 09:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 28. januar 2022, kl. 21:00
  • Fare minker: 29. januar 2022, kl. 09:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra fredag kveld til lørdag formiddag er det ventet 50-70 mm på 12 timer. Nedbøren vil starte som snø over ca. 300-400 m, men fra sent om kvelden vil snøgrensen etter hvert stige til ca. 1000-1200 m. Mest nedbør er ventet i midtre strøk.

Kart over mye regn, gult nivå, Rogaland og Hordaland, 28 January 20:00 UTC til 29 January 08:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Rogaland og Hordaland, 28 January 20:00 UTC til 29 January 08:00 UTC.
Oversiktskart