Varsel fra Meteorologisk Institutt for Møre og Romsdal

4

Ekstremt mye regn, rødt nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 12.01.2022 13:00 til 13.01.2022 19:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 12. januar 2022, kl.13:00
  • Fare minker: 13. januar 2022, kl. 19:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager. Bygninger/strukturer kan kollapse som følge av nedbøren. Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm. Fare for lengre strømbrudd.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.

Beskrivelse

Frå onsdag ettermiddag til tidleg torsdag kveld er det venta 80-120 mm/24t, lokalt kan hende 150 mm.

Kart over ekstremt mye regn, rødt nivå, Møre og Romsdal, 12 January 12:00 UTC til 13 January 18:00 UTC.
Kart over ekstremt mye regn, rødt nivå, Møre og Romsdal, 12 January 12:00 UTC til 13 January 18:00 UTC.
Oversiktskart