Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært mye regn, oransje nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 10.01.2022 12:50 Gyldig: fra 12.01.2022 13:00 til 13.01.2022 19:00

Varseltype

Regn

Frå onsdag ettermiddag til tidleg torsdag kveld er det venta 80-120 mm/24t

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 12.01.2022 13:00:00
13.01.2022 19:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over svært mye regn, oransje nivå, Møre og Romsdal, 12 January 12:00 UTC til 13 January 18:00 UTC.
Kart over svært mye regn, oransje nivå, Møre og Romsdal, 12 January 12:00 UTC til 13 January 18:00 UTC.
Oversiktskart