Varsel fra Meteorologisk Institutt for Øst-Finnmark

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 03.08.2021 23:00 til 04.08.2021 14:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 3. august 2021, kl. 23:00
  • Fare minker: 4. august 2021, kl. 14:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra natt til onsdag til onsdag ettermiddag ventes mye regn, lokalt 30-40mm/12t. Mest intens nedbør ventes nord på Varangerhalvøya og på sørkysten av Varangerfjorden.

Kart over mye regn, gult nivå, Øst-Finnmark, 03 August 21:00 UTC til 04 August 12:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Øst-Finnmark, 03 August 21:00 UTC til 04 August 12:00 UTC.
Oversiktskart