Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

Publisert: 03.08.2021 09:50 Gyldig: fra 03.08.2021 23:00 til 04.08.2021 14:00

Varseltype

Regn

Fra natt til onsdag til onsdag ettermiddag ventes mye regn, lokalt 30-40mm/12t. Mest intens nedbør ventes nord på Varangerhalvøya og på sørkysten av Varangerfjorden.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 03.08.2021 23:00:00
04.08.2021 14:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Øst-Finnmark, 03 August 21:00 UTC til 04 August 12:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Øst-Finnmark, 03 August 21:00 UTC til 04 August 12:00 UTC.
Oversiktskart