Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Nordland, Troms og Vest-Finnmark

Publisert: 11.06.2021 12:23 Gyldig: fra 07.06.2021 02:00 til 11.06.2021 17:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder, inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 07.06.2021 02:00:00
11.06.2021 17:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Nordland, Troms og Vest-Finnmark, 07 June 00:00 UTC til 11 June 15:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Nordland, Troms og Vest-Finnmark, 07 June 00:00 UTC til 11 June 15:00 UTC.
Oversiktskart