Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Rogaland, Hordaland og Sogn

Publisert: 11.06.2021 09:47 Gyldig: fra 10.06.2021 10:00 til 12.06.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt gress-, lyng- og skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 10.06.2021 10:00:00
12.06.2021 00:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Rogaland, Hordaland og Sogn, 10 June 08:00 UTC til 11 June 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Rogaland, Hordaland og Sogn, 10 June 08:00 UTC til 11 June 22:00 UTC.
Oversiktskart