Varsel fra Meteorologisk Institutt

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Rogaland, Hordaland og Sogn

Publisert: 08.06.2021 07:41 Gyldig: fra 05.06.2021 02:00 til 10.06.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt svært stor gress-, lyng- og skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 05.06.2021 02:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.
Råd Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Rogaland, Hordaland og Sogn, 05 June 00:00 UTC til 09 June 22:00 UTC.
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Rogaland, Hordaland og Sogn, 05 June 00:00 UTC til 09 June 22:00 UTC.
Oversiktskart