Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 25.02.2021 07:40 Gyldig: fra 25.02.2021 16:00 til 26.02.2021 11:00

Varseltype

Snøfokk

Sterk vind og snø kan gi snøfokk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 25.02.2021 16:00:00
26.02.2021 11:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 25 February 15:00 UTC til 26 February 10:00 UTC.
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 25 February 15:00 UTC til 26 February 10:00 UTC.
Oversiktskart