Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

Publisert: 22.02.2021 12:56 Gyldig: fra 21.02.2021 01:00 til 23.02.2021 01:00

Varseltype

Vindkast

Mandag og fram til natt til tirsdag er det ventet sørlig liten til full storm, lokalt med kraftige vindkast på 27-35 m/s.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-svaert-kraftige-vindkast-i-nord-troms-og-vest-finnmark
Faren øker fra 21.02.2021 01:00:00
23.02.2021 01:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 21 February 00:00 UTC til 23 February 00:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 21 February 00:00 UTC til 23 February 00:00 UTC.
Oversiktskart