Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Nordland

Publisert: 21.02.2021 11:15 Gyldig: fra 21.02.2021 13:00 til 22.02.2021 10:00

Varseltype

Is

Søndag og fram til mandag formiddag er det lokal fare for is på grunn av regn som fryser på bakken.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 21.02.2021 13:00:00
22.02.2021 10:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over is, gult nivå, Nordland, 21 February 12:00 UTC til 22 February 09:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Nordland, 21 February 12:00 UTC til 22 February 09:00 UTC.
Oversiktskart