Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Namdalen

Publisert: 20.02.2021 10:55 Gyldig: fra 21.02.2021 07:00 til 21.02.2021 15:00

Varseltype

Is

Fra søndag morgen til søndag ettermiddag ventes lokalt is i Namdalen, på grunn av regn som fryser på bakken.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.02.2021 07:00:00
21.02.2021 15:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over is, gult nivå, Namdalen, 21 February 06:00 UTC til 21 February 14:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Namdalen, 21 February 06:00 UTC til 21 February 14:00 UTC.
Oversiktskart