Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Agder

Publisert: 15.02.2021 12:15 Gyldig: fra 16.02.2021 17:00 til 17.02.2021 12:00

Varseltype

Snø

Fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag ventes det 5-15 cm snø. Nedbøren avtar onsdag formiddag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 16.02.2021 17:00:00
17.02.2021 12:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Agder, 16 February 16:00 UTC til 17 February 11:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Agder, 16 February 16:00 UTC til 17 February 11:00 UTC.
Oversiktskart