Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet og Salten

Publisert: 10.02.2021 11:05 Gyldig: fra 11.02.2021 13:00 til 13.02.2021 16:00

Varseltype

Snø

Fra torsdag ettermiddag kan det komme 20-40 cm snø på 24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 11.02.2021 13:00:00
13.02.2021 16:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet og Salten, 11 February 12:00 UTC til 13 February 15:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet og Salten, 11 February 12:00 UTC til 13 February 15:00 UTC.
Oversiktskart