Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

Publisert: 11.01.2021 12:16 Gyldig: fra 12.01.2021 01:00 til 13.01.2021 01:00

Varseltype

Vindkast

Tirsdag ventes østllig stiv eller sterk kuling med lokale vindkast på 27-35 m/s.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 12.01.2021 01:00:00
13.01.2021 01:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 12 January 00:00 UTC til 13 January 00:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 12 January 00:00 UTC til 13 January 00:00 UTC.
Oversiktskart