Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Jotunheimen og Langfjella

Publisert: 27.10.2020 11:13 Gyldig: fra 28.10.2020 07:00 til 28.10.2020 16:00

Varseltype

Snøfokk

Onsdag ventes snøfokk i fjellet på grunn av snø og kuling fra sørøst, senere sørvest.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 28.10.2020 07:00:00
28.10.2020 16:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Jotunheimen og Langfjella, 28 October 06:00 UTC til 28 October 15:00 UTC.
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Jotunheimen og Langfjella, 28 October 06:00 UTC til 28 October 15:00 UTC.
Oversiktskart