Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

Publisert: 22.10.2020 10:23 Gyldig: fra 23.10.2020 02:00 til 24.10.2020 14:00

Varseltype

Snø

Fra fredag ventes 20-30cm snø på 24 timer, i områder over 200 m.o.h. Avtagende nedbør lørdag morgen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 23.10.2020 02:00:00
24.10.2020 14:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 23 October 00:00 UTC til 24 October 12:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 23 October 00:00 UTC til 24 October 12:00 UTC.
Oversiktskart