Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Indre og midtre strøk av Hordaland

Publisert: 20.10.2020 10:14 Gyldig: fra 19.10.2020 17:00 til 21.10.2020 00:00

Varseltype

Snø

Tirsdag ventes det snø over 300-500 m i indre og midtre strøk. Utover tirsdag ettermiddag og kveld vil snøgrensen gå ytterligere opp, til 800-1000 m, først i sør.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 19.10.2020 17:00:00
21.10.2020 00:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Indre og midtre strøk av Hordaland, 19 October 15:00 UTC til 20 October 22:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Indre og midtre strøk av Hordaland, 19 October 15:00 UTC til 20 October 22:00 UTC.
Oversiktskart