Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Indre Sunnfjord, Nordfjord og Møre og Romsdal

Publisert: 16.10.2020 08:35 Gyldig: fra 17.10.2020 18:00 til 19.10.2020 00:00

Varseltype

Snø

Fra lørdag kveld ventes snø over 400-600 meter i Indre Sunnfjord, Nordfjord og Møre og Romsdal. Søndag ventes snø over 200-500 meter.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.10.2020 18:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Indre Sunnfjord, Nordfjord og Møre og Romsdal, 17 October 16:00 UTC til 18 October 22:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Indre Sunnfjord, Nordfjord og Møre og Romsdal, 17 October 16:00 UTC til 18 October 22:00 UTC.
Oversiktskart