Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

Publisert: 11.10.2020 11:51 Gyldig: fra 12.10.2020 20:00 til 13.10.2020 20:00

Varseltype

Snø

Fra mandag kveld til tirsdag kveld er det fare for snø i ytre strøk av Finnmark over ca. 300-400 moh, samtidig som det er fare for nattefrost. Det er ikke ventet store mengder snø, men det kan fortsatt være lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.10.2020 20:00:00
13.10.2020 20:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 12 October 18:00 UTC til 13 October 18:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 12 October 18:00 UTC til 13 October 18:00 UTC.
Oversiktskart