Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Vestlandet og fjellet i Sør-Norge

Publisert: 06.10.2020 10:39 Gyldig: fra 09.10.2020 00:00 til 10.10.2020 00:00

Varseltype

Snø

Fra natt til fredag ventes synkende temperatur og etterhvert nedbør som snø på fjelloverganger over 800-1000 moh. Snøen vil gi seg i løpet av fredag kveld. Det ventes totalt 5-15 cm snø, mest i vest.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 09.10.2020 00:00:00
10.10.2020 00:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Vestlandet og fjellet i Sør-Norge, 08 October 22:00 UTC til 09 October 22:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Vestlandet og fjellet i Sør-Norge, 08 October 22:00 UTC til 09 October 22:00 UTC.
Oversiktskart