Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Saltfjellet, Salten

Publisert: 21.09.2020 12:11 Gyldig: fra 22.09.2020 00:00 til 22.09.2020 11:00

Varseltype

Snø

Fra natt til tirsdag til tirsdag formiddag ventes snø over 600-800 meter, lokalt kan det komme >5 cm/24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 22.09.2020 00:00:00
22.09.2020 11:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Saltfjellet, Salten, 21 September 22:00 UTC til 22 September 09:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Saltfjellet, Salten, 21 September 22:00 UTC til 22 September 09:00 UTC.
Oversiktskart