Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 28.06.2020 12:43 Gyldig: fra 28.06.2020 12:00 til 29.06.2020 12:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 28.06.2020 12:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart