Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Helgeland

Publisert: 25.06.2020 10:13 Gyldig: fra 26.06.2020 14:00 til 30.06.2020 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt skog- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 26.06.2020 14:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Helgeland, 26 June 12:00 UTC til 29 June 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Helgeland, 26 June 12:00 UTC til 29 June 22:00 UTC.
Oversiktskart