Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 20.06.2020 10:56 Gyldig: fra 20.06.2020 10:00 til 22.06.2020 11:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 20.06.2020 10:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Møre og Romsdal, 20 June 08:00 UTC til 22 June 09:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Møre og Romsdal, 20 June 08:00 UTC til 22 June 09:00 UTC.
Oversiktskart